Cover Image of Đắk Lắk G 1.10 APK

1+

Đắk Lắk G

Version: 1.10

Developer: VNPT Đắk Lắk

Released: 2021-06-10

Updated: 2021-06-17

Đắk Lắk G 1.10 APK Đắk Lắk G 1.10 APK Đắk Lắk G 1.10 APK Đắk Lắk G 1.10 APK Đắk Lắk G 1.10 APK Đắk Lắk G 1.10 APK

Description of Đắk Lắk G 1.10 APK

Ứng dụng điều hành dành cho cán bộ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Đắk Lắk. Bao gồm các chức năng Giám sát chỉ tiêu KTXH, Giám sát dịch vụ hành chính công, Giám sát phản ánh hiện trường và xử lý phản ánh hiện trường.
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.